Lac La ChausseeDe vissenHet meerReglementenPlattegrondAccommodatieOmgevingTarieven & beschikbaarheidExtra info

LAC LA CHAUSSEE

GENESIS_MEER_1.jpg

Het ongeveer 5,5 ha grote en langvormige water, met een gemiddelde diepte van 2 meter, wordt o.a gevoed door een riviertje en kent enkele hotspots, zoals overhangende bomen, en enkele diepere kuilen. Er is voldoende parkeerruimte bij de entree. Op afstand bestuurbare baitboten zijn toegestaan.De bodem bestaat voornamenlijk uit kleileem en op sommige plekken een laagje slib, enkele geulen, harde platen en een aantal overhangende bomen. 

Lac La ChausseeDe vissenHet meerReglementenPlattegrondAccommodatieOmgevingTarievenExtra info